ZASADY WSPÓŁPRACY

Jak to działa?

1

Podpisanie umowy ramowej określającej warunki współpracy

2

Gromadzenia przez InnEd bazy kandydatów pod konkretny projekt
(czas uzależniony od wielkości projektu, rodzaju stanowisk, lokalizacji).

3

Przesłanie zamówienia przez Klienta w formie mailowej
(zamówienie zawiera m.in.: rodzaj pracy przewidzianej
dla Pracowników, wymagania kwalifikacyjne,
przewidywany termin rozpoczęcia pracy, informacja
o wynagrodzeniu za pracę każdego Pracownika, itp).

4

Podpisanie przez InnEd umów z Pracownikami i skierowanie ich do pracy w Państwa firmie po wcześniejszym
wykonaniu obowiązkowych badań lekarskich.

5

Na bieżąco (z uwzględnieniem okresów wypowiedzeń) mają Państwo
możliwość dokonywania korekty wcześniej złożonego zamówienia
w zakresie liczby potrzebnych pracowników tymczasowych
oraz terminu wykonywania usługi.

6

Rozliczenie czasu pracy pracowników na podstawie przesłanego
przez Państwa arkusza rozliczeniowego po zamknięciu miesiąca.

7

Wystawienie faktury dla Państwa i przesłanie wraz z protokołami
godzin.

8

Wypłata przez InnEd wynagrodzeń Pracownikom Tymczasowym
do 10 dnia każdego miesiąca (w formie przelewów).

9

Cenną informacją dla InnEd jest ocena jakości świadczonych usług
przez naszych pracowników tymczasowych w trakcie oraz
po realizacji zamówienia. Koordynator Projektu – drogą
telefoniczną oraz mailową – będzie na bieżąco zbierać opinie
Państwa firmy o przebiegu i poziomie realizacji zamówienia.

  • kontakt z zespołem doświadczonych konsultantów i ekspertów m.in. z dziedziny inżynierii, przemysłu spożywczego, energetycznego i samochodowego.

 

  • stałą opiekę i kontakt naszego pracownika nad projektem prowadzonym dla Państwa;

 

  • poprzez swoją elastyczność i gotowość do działania jesteśmy w stanie w krótkim czasie zareagować na wszelkie potrzeby;

 

  • monitorujemy działania naszych pracowników (kontrole);

 

  • elastyczne podejście do oferty handlowej, w której stawki są negocjowane indywidualnie dla każdego klienta.

 

 • w przypadku awarii serwisowania lub modernizacji linii produkcyjnej

 

 • gdy potrzebujecie Państwo zgranej brygady celem montażu, naprawy lub modernizacji systemów transportu technologicznego

 

 • w przypadku zapewnienia ciągłości produkcji

 

 • w razie zapewnienia systematycznych dostaw towarów dla swoich klientów